Dostęp do Internetu 1. Publiczny bezprzewodowy dostęp do Internetu (HOTSPOT)
  Rozwiń / Zwiń HOTSPOT - ul. Plac Wolności 1
  Plac Wolnosci 1
       Opis         Regulamin   

  Urząd Miejski w Koninie uruchomił na Placu Wolności darmowy hotspot - dostęp do Internetu w technologii radiowej. Aby z niego skorzystać należy posiadać przenośne urządzenie komputerowe (np. laptop) wyposażone w kartę sieciową (np. PCMCIA, USB) do odbioru Wi-Fi zgodne ze standardem 802.11 b/g. Sposób połączenia do hotspotu nie odbiega od standardowego sposobu łączenie się z innymi sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi. Po znalezieniu się w zasięgu hotspota należy w okienku "Połączenie do sieci bezprzewodowej" wybrać z listy jedną z trzech udostępnianych ogólnie przez urząd sieci tj. koman-starowka1, koman-starowka2 lub koman-starowka3 poprzez jej kliknięcie. Nastąpi automatyczne przydzielenie adresu IP oraz konfiguracja interfejsu po stronie użytkownika co widać na poniższym rysunku:
  Konfiguracja interfejsu
  Aby przeglądać strony www należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres strony z którą chcemy się połączyć. Pierwszą stroną jaka otworzy się w przeglądarce jest strona służąca do autoryzacji użytkownika. Należy zalogować się jako gość poprzez wciśniecie hiperłącza "Zaloguj do sieci jako gość - kliknij tutaj" jak widać poniżej:
  Ekran logowania
  Po wykonaniu autoryzacji można surfować po Internecie.

  • Właścicielem hotspota jest Miasto Konin.
  • Dostęp do hotspota jest darmowy.
  • Miasto udostępnia Internet poprzez bezprzewodowe urządzenia dostępowe - hotspoty tylko w wyznaczonych miejscach publicznych (na placach) w miejscach oznaczonych znakiem @.
  • Korzystanie z Internetu w innych miejscach i lokalach prywatnych jest zabronione, nawet jeśli są one w zasięgu sieci hotspotów Miasta Konina.
  • Zablokowana została możliwość korzystania z niektórych usług z powodów możliwości problemów prawnych (np. P2P).
  • Prędkość dostępu do Internetu dla użytkownika wynosi 2 Mb/s. Prędkość ta może ulec w przyszłości zmianie.
  • Ograniczony został czasu dostęp do Internetu dla użytkownika do 5 godzin po czym dostęp jest blokowany na kolejne 5 godzin.
  • Użytkowników hotspota zobowiązuje się do niewykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, do celów reklamowych oraz nie wysyłania wirusów i innych niebezpiecznych programów do innych użytkowników sieci.
  • Użytkownikom zabrania się dostępu do zasobów sieci do których nie posiada uprawnień poprzez omijanie zabezpieczeń.
  • Użytkownikom zabrania się dalszego rozdzielania sygnału radiowego i Internetu na innych użytkowników.
  • Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć swój komputer oraz przesyłane w Internecie dane przed wirusami oraz niepowołanym dostępem.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość blokowania połączeń użytkowników, które mogą zagrażać stabilności i bezpieczeństwu sieci lub gdy uzna że użytkownik działa niezgodnie z prawem.
  • Ruch internetowy użytkowników jest na bieżąco monitorowany i Miasto zastrzega sobie możliwość jego archiwizowania.
  • Miasto nie prowadzi bezpośredniego wsparcia technicznego dla użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń dostępowych do sieci.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody użytkowników związane z użytkowaniem hotspotów.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działania użytkowników niezgodne z przepisami.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności.
  Rozwiń / Zwiń HOTSPOT - ul. Plac Niepodległości
  Plac Niepodległości
       Opis         Regulamin   

  Urząd Miejski w Koninie uruchomił na Placu Niepodległości kolejny darmowy hotspot - dostęp do Internetu w technologii radiowej. Aby z niego skorzystać należy posiadać przenośne urządzenie komputerowe (np. laptop) wyposażone w kartę sieciową (np. PCMCIA, USB) do odbioru Wi-Fi zgodne ze standardem 802.11 b/g. Sposób połączenia do hotspotu nie odbiega od standardowego sposobu łączenie się z innymi sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi. Po znalezieniu się w zasięgu hotspota należy w okienku "Połączenie do sieci bezprzewodowej" wybrać z listy jedną z dwu udostępnianych ogólnie przez Urząd sieci tj. koman-kdk1, koman-kdk2 poprzez jej kliknięcie. Nastąpi automatyczne przydzielenie adresu IP oraz konfiguracja interfejsu po stronie użytkownika co widać na poniższym rysunku (przykład z Placu Niepodległości):
  Konfiguracja interfejsu
  Aby przeglądać strony www należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres strony z którą chcemy się połączyć. Pierwszą stroną jaka otworzy się w przeglądarce jest strona służąca do akceptacji regulaminu oraz autoryzacji użytkownika. Należy zalogować się jako gość poprzez wciśniecie hiperłącza "Akceptuje regulamin i chcę się zalogować jako gość - kliknij tutaj" jak widać poniżej:
  Ekran logowania
  Po wykonaniu autoryzacji można surfować po Internecie.

  • Właścicielem hotspota jest Miasto Konin.
  • Dostęp do hotspota jest darmowy.
  • Miasto udostępnia Internet poprzez bezprzewodowe urządzenia dostępowe - hotspoty tylko w wyznaczonych miejscach publicznych (na placach) w miejscach oznaczonych znakiem @.
  • Korzystanie z Internetu w innych miejscach i lokalach prywatnych jest zabronione, nawet jeśli są one w zasięgu sieci hotspotów Miasta Konina.
  • Zablokowana została możliwość korzystania z niektórych usług z powodów możliwości problemów prawnych (np. P2P).
  • Prędkość dostępu do Internetu dla użytkownika wynosi 2 Mb/s. Prędkość ta może ulec w przyszłości zmianie.
  • Ograniczony został czasu dostęp do Internetu dla użytkownika do 5 godzin po czym dostęp jest blokowany na kolejne 5 godzin.
  • Użytkowników hotspota zobowiązuje się do niewykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, do celów reklamowych oraz nie wysyłania wirusów i innych niebezpiecznych programów do innych użytkowników sieci.
  • Użytkownikom zabrania się dostępu do zasobów sieci do których nie posiada uprawnień poprzez omijanie zabezpieczeń.
  • Użytkownikom zabrania się dalszego rozdzielania sygnału radiowego i Internetu na innych użytkowników.
  • Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć swój komputer oraz przesyłane w Internecie dane przed wirusami oraz niepowołanym dostępem.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość blokowania połączeń użytkowników, które mogą zagrażać stabilności i bezpieczeństwu sieci lub gdy uzna że użytkownik działa niezgodnie z prawem.
  • Ruch internetowy użytkowników jest na bieżąco monitorowany i Miasto zastrzega sobie możliwość jego archiwizowania.
  • Miasto nie prowadzi bezpośredniego wsparcia technicznego dla użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń dostępowych do sieci.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody użytkowników związane z użytkowaniem hotspotów.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działania użytkowników niezgodne z przepisami.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności.
  Rozwiń / Zwiń HOTSPOT - oś. Zatorze
  oś. Zatorze
       Opis         Regulamin   

  Urząd Miejski w Koninie uruchomił na oś. Zatorze nad jeziorkiem kolejny darmowy hotspot - dostęp do Internetu w technologii radiowej. Aby z niego skorzystać należy posiadać przenośne urządzenie komputerowe (np. laptop) wyposażone w kartę sieciową (np. PCMCIA, USB) do odbioru Wi-Fi zgodne ze standardem 802.11 b/g. Sposób połączenia do hotspotu nie odbiega od standardowego sposobu łączenie się z innymi sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi. Po znalezieniu się w zasięgu hotspota należy w okienku "Połączenie do sieci bezprzewodowej" wybrać z listy jedną z dwu udostępnianych ogólnie przez Urząd sieci tj. koman-zatorze1, koman-zatorze2 poprzez jej kliknięcie. Nastąpi automatyczne przydzielenie adresu IP oraz konfiguracja interfejsu po stronie użytkownika co widać na poniższym rysunku:
  Konfiguracja interfejsu
  Aby przeglądać strony www należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres strony z którą chcemy się połączyć. Pierwszą stroną jaka otworzy się w przeglądarce jest strona służąca do akceptacji regulaminu oraz autoryzacji użytkownika. Należy zalogować się jako gość poprzez wciśniecie hiperłącza "Akceptuje regulamin i chcę się zalogować jako gość - kliknij tutaj" jak widać poniżej:
  Ekran logowania
  Po wykonaniu autoryzacji można surfować po Internecie.

  • Właścicielem hotspota jest Miasto Konin.
  • Dostęp do hotspota jest darmowy.
  • Miasto udostępnia Internet poprzez bezprzewodowe urządzenia dostępowe - hotspoty tylko w wyznaczonych miejscach publicznych (na placach) w miejscach oznaczonych znakiem @.
  • Korzystanie z Internetu w innych miejscach i lokalach prywatnych jest zabronione, nawet jeśli są one w zasięgu sieci hotspotów Miasta Konina.
  • Zablokowana została możliwość korzystania z niektórych usług z powodów możliwości problemów prawnych (np. P2P).
  • Prędkość dostępu do Internetu dla użytkownika wynosi 2 Mb/s. Prędkość ta może ulec w przyszłości zmianie.
  • Ograniczony został czasu dostęp do Internetu dla użytkownika do 5 godzin po czym dostęp jest blokowany na kolejne 5 godzin.
  • Użytkowników hotspota zobowiązuje się do niewykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, do celów reklamowych oraz nie wysyłania wirusów i innych niebezpiecznych programów do innych użytkowników sieci.
  • Użytkownikom zabrania się dostępu do zasobów sieci do których nie posiada uprawnień poprzez omijanie zabezpieczeń.
  • Użytkownikom zabrania się dalszego rozdzielania sygnału radiowego i Internetu na innych użytkowników.
  • Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć swój komputer oraz przesyłane w Internecie dane przed wirusami oraz niepowołanym dostępem.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość blokowania połączeń użytkowników, które mogą zagrażać stabilności i bezpieczeństwu sieci lub gdy uzna że użytkownik działa niezgodnie z prawem.
  • Ruch internetowy użytkowników jest na bieżąco monitorowany i Miasto zastrzega sobie możliwość jego archiwizowania.
  • Miasto nie prowadzi bezpośredniego wsparcia technicznego dla użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń dostępowych do sieci.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody użytkowników związane z użytkowaniem hotspotów.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działania użytkowników niezgodne z przepisami.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności.
  Rozwiń / Zwiń HOTSPOT - ul. Plac Zamkowy
  Plac Zamkowy
       Opis         Regulamin   

  Urząd Miejski w Koninie uruchomił na Placu Zamkowym kolejny darmowy hotspot - dostęp do Internetu w technologii radiowej. Aby z niego skorzystać należy posiadać przenośne urządzenie komputerowe (np. laptop) wyposażone w kartę sieciową (np. PCMCIA, USB) do odbioru Wi-Fi zgodne ze standardem 802.11 b/g. Sposób połączenia do hotspotu nie odbiega od standardowego sposobu łączenie się z innymi sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi. Po znalezieniu się w zasięgu hotspota należy w okienku "Połączenie do sieci bezprzewodowej" wybrać z listy jedną z dwu udostępnianych ogólnie przez Urząd sieci tj. koman-zamkowy poprzez jej kliknięcie. Nastąpi automatyczne przydzielenie adresu IP oraz konfiguracja interfejsu po stronie użytkownika co widać na poniższym rysunku (przykład z Placu Niepodległości):
  Konfiguracja interfejsu
  Aby przeglądać strony www należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres strony z którą chcemy się połączyć. Pierwszą stroną jaka otworzy się w przeglądarce jest strona służąca do akceptacji regulaminu oraz autoryzacji użytkownika. Należy zalogować się jako gość poprzez wciśniecie hiperłącza "Akceptuje regulamin i chcę się zalogować jako gość - kliknij tutaj" jak widać poniżej:
  Ekran logowania
  Po wykonaniu autoryzacji można surfować po Internecie.

  • Właścicielem hotspota jest Miasto Konin.
  • Dostęp do hotspota jest darmowy.
  • Miasto udostępnia Internet poprzez bezprzewodowe urządzenia dostępowe - hotspoty tylko w wyznaczonych miejscach publicznych (na placach) w miejscach oznaczonych znakiem @.
  • Korzystanie z Internetu w innych miejscach i lokalach prywatnych jest zabronione, nawet jeśli są one w zasięgu sieci hotspotów Miasta Konina.
  • Zablokowana została możliwość korzystania z niektórych usług z powodów możliwości problemów prawnych (np. P2P).
  • Prędkość dostępu do Internetu dla użytkownika wynosi 2 Mb/s. Prędkość ta może ulec w przyszłości zmianie.
  • Ograniczony został czasu dostęp do Internetu dla użytkownika do 5 godzin po czym dostęp jest blokowany na kolejne 5 godzin.
  • Użytkowników hotspota zobowiązuje się do niewykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, do celów reklamowych oraz nie wysyłania wirusów i innych niebezpiecznych programów do innych użytkowników sieci.
  • Użytkownikom zabrania się dostępu do zasobów sieci do których nie posiada uprawnień poprzez omijanie zabezpieczeń.
  • Użytkownikom zabrania się dalszego rozdzielania sygnału radiowego i Internetu na innych użytkowników.
  • Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć swój komputer oraz przesyłane w Internecie dane przed wirusami oraz niepowołanym dostępem.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość blokowania połączeń użytkowników, które mogą zagrażać stabilności i bezpieczeństwu sieci lub gdy uzna że użytkownik działa niezgodnie z prawem.
  • Ruch internetowy użytkowników jest na bieżąco monitorowany i Miasto zastrzega sobie możliwość jego archiwizowania.
  • Miasto nie prowadzi bezpośredniego wsparcia technicznego dla użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń dostępowych do sieci.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody użytkowników związane z użytkowaniem hotspotów.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działania użytkowników niezgodne z przepisami.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności.
  Rozwiń / Zwiń HOTSPOT - ul. Nowiny (osiedle Łęźyn)
  ul. Nowiny (osiedle Łęźyn)
       Opis         Regulamin   

  Urząd Miejski w Koninie uruchomił na ul. Nowiny (osiedle Łężyn) kolejny darmowy hotspot - dostęp do Internetu w technologii radiowej. Aby z niego skorzystać należy posiadać przenośne urządzenie komputerowe (np. laptop) wyposażone w kartę sieciową (np. PCMCIA, USB) do odbioru Wi-Fi zgodne ze standardem 802.11 b/g. Sposób połączenia do hotspotu nie odbiega od standardowego sposobu łączenie się z innymi sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi. Po znalezieniu się w zasięgu hotspota należy w okienku "Połączenie do sieci bezprzewodowej" wybrać z listy jedną z dwu udostępnianych ogólnie przez Urząd sieci tj. koman-lezyn1 poprzez jej kliknięcie. Nastąpi automatyczne przydzielenie adresu IP oraz konfiguracja interfejsu po stronie użytkownika co widać na poniższym rysunku (przykład z Placu Niepodległości):
  Konfiguracja interfejsu
  Aby przeglądać strony www należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres strony z którą chcemy się połączyć. Pierwszą stroną jaka otworzy się w przeglądarce jest strona służąca do akceptacji regulaminu oraz autoryzacji użytkownika. Należy zalogować się jako gość poprzez wciśniecie hiperłącza "Akceptuje regulamin i chcę się zalogować jako gość - kliknij tutaj" jak widać poniżej:
  Ekran logowania
  Po wykonaniu autoryzacji można surfować po Internecie.

  • Właścicielem hotspota jest Miasto Konin.
  • Dostęp do hotspota jest darmowy.
  • Miasto udostępnia Internet poprzez bezprzewodowe urządzenia dostępowe - hotspoty tylko w wyznaczonych miejscach publicznych (na placach) w miejscach oznaczonych znakiem @.
  • Korzystanie z Internetu w innych miejscach i lokalach prywatnych jest zabronione, nawet jeśli są one w zasięgu sieci hotspotów Miasta Konina.
  • Zablokowana została możliwość korzystania z niektórych usług z powodów możliwości problemów prawnych (np. P2P).
  • Prędkość dostępu do Internetu dla użytkownika wynosi 2 Mb/s. Prędkość ta może ulec w przyszłości zmianie.
  • Ograniczony został czasu dostęp do Internetu dla użytkownika do 5 godzin po czym dostęp jest blokowany na kolejne 5 godzin.
  • Użytkowników hotspota zobowiązuje się do niewykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, do celów reklamowych oraz nie wysyłania wirusów i innych niebezpiecznych programów do innych użytkowników sieci.
  • Użytkownikom zabrania się dostępu do zasobów sieci do których nie posiada uprawnień poprzez omijanie zabezpieczeń.
  • Użytkownikom zabrania się dalszego rozdzielania sygnału radiowego i Internetu na innych użytkowników.
  • Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć swój komputer oraz przesyłane w Internecie dane przed wirusami oraz niepowołanym dostępem.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość blokowania połączeń użytkowników, które mogą zagrażać stabilności i bezpieczeństwu sieci lub gdy uzna że użytkownik działa niezgodnie z prawem.
  • Ruch internetowy użytkowników jest na bieżąco monitorowany i Miasto zastrzega sobie możliwość jego archiwizowania.
  • Miasto nie prowadzi bezpośredniego wsparcia technicznego dla użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń dostępowych do sieci.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody użytkowników związane z użytkowaniem hotspotów.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działania użytkowników niezgodne z przepisami.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności.
  Rozwiń / Zwiń HOTSPOT - amfiteatr "Na skarpie" i skwer przy PWSZ
  amfiteatr "Na skarpie" i skwer przy PWSZ
       Opis         Regulamin   

  Urząd Miejski w Koninie uruchomił przy amfiteatrze "Na skarpie" i skwerze przy PWSZ kolejny darmowy hotspot - dostęp do Internetu w technologii radiowej. Aby z niego skorzystać należy posiadać przenośne urządzenie komputerowe (np. laptop) wyposażone w kartę sieciową (np. PCMCIA, USB) do odbioru Wi-Fi zgodne ze standardem 802.11 b/g. Sposób połączenia do hotspotu nie odbiega od standardowego sposobu łączenie się z innymi sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi. Po znalezieniu się w zasięgu hotspota należy w okienku "Połączenie do sieci bezprzewodowej" wybrać z listy jedną z dwu udostępnianych ogólnie przez Urząd sieci tj. koman-amfiteatr lub koman-pwsz poprzez jej kliknięcie. Nastąpi automatyczne przydzielenie adresu IP oraz konfiguracja interfejsu po stronie użytkownika co widać na poniższym rysunku (przykład z Placu Niepodległości):
  Konfiguracja interfejsu
  Aby przeglądać strony www należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres strony z którą chcemy się połączyć. Pierwszą stroną jaka otworzy się w przeglądarce jest strona służąca do akceptacji regulaminu oraz autoryzacji użytkownika. Należy zalogować się jako gość poprzez wciśniecie hiperłącza "Akceptuje regulamin i chcę się zalogować jako gość - kliknij tutaj" jak widać poniżej:
  Ekran logowania
  Po wykonaniu autoryzacji można surfować po Internecie.

  • Właścicielem hotspota jest Miasto Konin.
  • Dostęp do hotspota jest darmowy.
  • Miasto udostępnia Internet poprzez bezprzewodowe urządzenia dostępowe - hotspoty tylko w wyznaczonych miejscach publicznych (na placach) w miejscach oznaczonych znakiem @.
  • Korzystanie z Internetu w innych miejscach i lokalach prywatnych jest zabronione, nawet jeśli są one w zasięgu sieci hotspotów Miasta Konina.
  • Zablokowana została możliwość korzystania z niektórych usług z powodów możliwości problemów prawnych (np. P2P).
  • Prędkość dostępu do Internetu dla użytkownika wynosi 2 Mb/s. Prędkość ta może ulec w przyszłości zmianie.
  • Ograniczony został czasu dostęp do Internetu dla użytkownika do 5 godzin po czym dostęp jest blokowany na kolejne 5 godzin.
  • Użytkowników hotspota zobowiązuje się do niewykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, do celów reklamowych oraz nie wysyłania wirusów i innych niebezpiecznych programów do innych użytkowników sieci.
  • Użytkownikom zabrania się dostępu do zasobów sieci do których nie posiada uprawnień poprzez omijanie zabezpieczeń.
  • Użytkownikom zabrania się dalszego rozdzielania sygnału radiowego i Internetu na innych użytkowników.
  • Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć swój komputer oraz przesyłane w Internecie dane przed wirusami oraz niepowołanym dostępem.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość blokowania połączeń użytkowników, które mogą zagrażać stabilności i bezpieczeństwu sieci lub gdy uzna że użytkownik działa niezgodnie z prawem.
  • Ruch internetowy użytkowników jest na bieżąco monitorowany i Miasto zastrzega sobie możliwość jego archiwizowania.
  • Miasto nie prowadzi bezpośredniego wsparcia technicznego dla użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń dostępowych do sieci.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody użytkowników związane z użytkowaniem hotspotów.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działania użytkowników niezgodne z przepisami.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności.
  Rozwiń / Zwiń HOTSPOT - skwer przy pomniku Kardynała S. Wyszyńskiego
  skwer przy pomniku Kardynała S. Wyszyńskiego
       Opis         Regulamin   

  Urząd Miejski w Koninie uruchomił przy pomniku Kardynała S. Wyszyńskiego kolejny darmowy hotspot - dostęp do Internetu w technologii radiowej. Aby z niego skorzystać należy posiadać przenośne urządzenie komputerowe (np. laptop) wyposażone w kartę sieciową (np. PCMCIA, USB) do odbioru Wi-Fi zgodne ze standardem 802.11 b/g. Sposób połączenia do hotspotu nie odbiega od standardowego sposobu łączenie się z innymi sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi. Po znalezieniu się w zasięgu hotspota należy w okienku "Połączenie do sieci bezprzewodowej" wybrać z listy jedną z dwu udostępnianych ogólnie przez Urząd sieci tj. koman-amfiteatr lub koman-pwsz poprzez jej kliknięcie. Nastąpi automatyczne przydzielenie adresu IP oraz konfiguracja interfejsu po stronie użytkownika co widać na poniższym rysunku (przykład z Placu Niepodległości):
  Konfiguracja interfejsu
  Aby przeglądać strony www należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres strony z którą chcemy się połączyć. Pierwszą stroną jaka otworzy się w przeglądarce jest strona służąca do akceptacji regulaminu oraz autoryzacji użytkownika. Należy zalogować się jako gość poprzez wciśniecie hiperłącza "Akceptuje regulamin i chcę się zalogować jako gość - kliknij tutaj" jak widać poniżej:
  Ekran logowania
  Po wykonaniu autoryzacji można surfować po Internecie.

  • Właścicielem hotspota jest Miasto Konin.
  • Dostęp do hotspota jest darmowy.
  • Miasto udostępnia Internet poprzez bezprzewodowe urządzenia dostępowe - hotspoty tylko w wyznaczonych miejscach publicznych (na placach) w miejscach oznaczonych znakiem @.
  • Korzystanie z Internetu w innych miejscach i lokalach prywatnych jest zabronione, nawet jeśli są one w zasięgu sieci hotspotów Miasta Konina.
  • Zablokowana została możliwość korzystania z niektórych usług z powodów możliwości problemów prawnych (np. P2P).
  • Prędkość dostępu do Internetu dla użytkownika wynosi 2 Mb/s. Prędkość ta może ulec w przyszłości zmianie.
  • Ograniczony został czasu dostęp do Internetu dla użytkownika do 5 godzin po czym dostęp jest blokowany na kolejne 5 godzin.
  • Użytkowników hotspota zobowiązuje się do niewykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, do celów reklamowych oraz nie wysyłania wirusów i innych niebezpiecznych programów do innych użytkowników sieci.
  • Użytkownikom zabrania się dostępu do zasobów sieci do których nie posiada uprawnień poprzez omijanie zabezpieczeń.
  • Użytkownikom zabrania się dalszego rozdzielania sygnału radiowego i Internetu na innych użytkowników.
  • Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć swój komputer oraz przesyłane w Internecie dane przed wirusami oraz niepowołanym dostępem.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość blokowania połączeń użytkowników, które mogą zagrażać stabilności i bezpieczeństwu sieci lub gdy uzna że użytkownik działa niezgodnie z prawem.
  • Ruch internetowy użytkowników jest na bieżąco monitorowany i Miasto zastrzega sobie możliwość jego archiwizowania.
  • Miasto nie prowadzi bezpośredniego wsparcia technicznego dla użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń dostępowych do sieci.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody użytkowników związane z użytkowaniem hotspotów.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działania użytkowników niezgodne z przepisami.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności.
  Rozwiń / Zwiń HOTSPOT - skwer przy Świetlicy Środowiskowej "Pątnów" na ul. Szerokiej 8
  skwer przy pomniku Kardynała S. Wyszyńskiego
       Opis         Regulamin   

  Urząd Miejski w Koninie uruchomił przy Świetlicy Środowiskowej "Pątnów" na ul. Szerokiej 8 kolejny darmowy hotspot - dostęp do Internetu w technologii radiowej. Aby z niego skorzystać należy posiadać przenośne urządzenie komputerowe (np. laptop) wyposażone w kartę sieciową (np. PCMCIA, USB) do odbioru Wi-Fi zgodne ze standardem 802.11 b/g. Sposób połączenia do hotspotu nie odbiega od standardowego sposobu łączenie się z innymi sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi. Po znalezieniu się w zasięgu hotspota należy w okienku "Połączenie do sieci bezprzewodowej" wybrać z listy jedną z dwu udostępnianych ogólnie przez Urząd sieci tj. koman-amfiteatr lub koman-pwsz poprzez jej kliknięcie. Nastąpi automatyczne przydzielenie adresu IP oraz konfiguracja interfejsu po stronie użytkownika co widać na poniższym rysunku (przykład z Placu Niepodległości):
  Konfiguracja interfejsu
  Aby przeglądać strony www należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres strony z którą chcemy się połączyć. Pierwszą stroną jaka otworzy się w przeglądarce jest strona służąca do akceptacji regulaminu oraz autoryzacji użytkownika. Należy zalogować się jako gość poprzez wciśniecie hiperłącza "Akceptuje regulamin i chcę się zalogować jako gość - kliknij tutaj" jak widać poniżej:
  Ekran logowania
  Po wykonaniu autoryzacji można surfować po Internecie.

  • Właścicielem hotspota jest Miasto Konin.
  • Dostęp do hotspota jest darmowy.
  • Miasto udostępnia Internet poprzez bezprzewodowe urządzenia dostępowe - hotspoty tylko w wyznaczonych miejscach publicznych (na placach) w miejscach oznaczonych znakiem @.
  • Korzystanie z Internetu w innych miejscach i lokalach prywatnych jest zabronione, nawet jeśli są one w zasięgu sieci hotspotów Miasta Konina.
  • Zablokowana została możliwość korzystania z niektórych usług z powodów możliwości problemów prawnych (np. P2P).
  • Prędkość dostępu do Internetu dla użytkownika wynosi 2 Mb/s. Prędkość ta może ulec w przyszłości zmianie.
  • Ograniczony został czasu dostęp do Internetu dla użytkownika do 5 godzin po czym dostęp jest blokowany na kolejne 5 godzin.
  • Użytkowników hotspota zobowiązuje się do niewykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, do celów reklamowych oraz nie wysyłania wirusów i innych niebezpiecznych programów do innych użytkowników sieci.
  • Użytkownikom zabrania się dostępu do zasobów sieci do których nie posiada uprawnień poprzez omijanie zabezpieczeń.
  • Użytkownikom zabrania się dalszego rozdzielania sygnału radiowego i Internetu na innych użytkowników.
  • Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć swój komputer oraz przesyłane w Internecie dane przed wirusami oraz niepowołanym dostępem.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość blokowania połączeń użytkowników, które mogą zagrażać stabilności i bezpieczeństwu sieci lub gdy uzna że użytkownik działa niezgodnie z prawem.
  • Ruch internetowy użytkowników jest na bieżąco monitorowany i Miasto zastrzega sobie możliwość jego archiwizowania.
  • Miasto nie prowadzi bezpośredniego wsparcia technicznego dla użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń dostępowych do sieci.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody użytkowników związane z użytkowaniem hotspotów.
  • Miasto nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działania użytkowników niezgodne z przepisami.
  • Miasto zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności.

 2. Publiczny dostęp do Internetu (Public Internet Access Point)
  Rozwiń / Zwiń PIAP 01 - UM, ul. Plac Wolności 1 - bezpłatny
  PIAP 01 Opis: punkt znajduje się na parterze budynku A Urzędu Miejskiego w Koninie (korytarz na przeciwko pokoju nr 4)
  Telefon: (063) 240 1111
  Czynny: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530
  Sprzęt: 3 komputery z systemem Linux
  Rozwiń / Zwiń PIAP 02 - MBP Filia "Starówka" ul. Mickiewicza 2 - bezpłatny
  PIAP 02 Opis: punkt znajduje się w budynku synagogi, w którym mieści się filia Miejskiej Biblioteki Publicznej - wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży)
  Telefon: (063) 242 8562
  Czynny: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 900 do 1800, czwartek od 1200 do 1500, sobota od 1000 do 1500
  Sprzęt: 3 komputery z systemem Windows
  Rozwiń / Zwiń PIAP 03 - KDK, pl. Niepodległości 1 - bezpłatny
  PIAP 03 Opis: punkt znajduje się w holu budynku Konińskiego Domu Kultury
  Telefon: (063) 211 31 33
  Czynny: codziennie od 800 do 2000
  Sprzęt: 2 komputery z systemem Linux
  Rozwiń / Zwiń PIAP 04 - MBP Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46 - bezpłatny
  PIAP 04 Opis: punkt znajduje się w budynku, w którym mieści się filia Miejskiej Biblioteki Publicznej - wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży
  Telefon: (063) 242 74 60
  Czynny: poniedziałek, środa, piątek od 1045 do 1645, wtorek od 900 do 1500
  Sprzęt: 3 komputery z systemem Windows
  Rozwiń / Zwiń PIAP 05 - MBP Filia nr 3, ul. Goździkowa 2 - bezpłatny
  PIAP 05 Opis: punkt znajduje się w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej (Chorzeń) - wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży
  Telefon: (063) 245 01 85
  Czynny: poniedziałek, środa, piątek od 1030 do 1800, wtorek od 900 do 1530, czwartek od 1200 do 1530
  Sprzęt: 2 komputery z systemem Windows
  Rozwiń / Zwiń PIAP 06 - Schronisko Młodzieżowe, ul. Staffa 5 - bezpłatny
  PIAP 06 Opis: punkt znajduje się w Schronisku Młodzieżowym (Gosławice)
  Telefon: (063) 242 72 35
  Czynny: całą dobę dla klientów schroniska. Dla osób nie będących klientami schroniska w dni robocze od 800 do 1500 i od 1700 do 2200
  Sprzęt: 2 komputery z systemem Windows
  Rozwiń / Zwiń PIAP 07 - ŚŚ "Pątnów", ul. Szeroka 8 - bezpłatny
  PIAP 07 Opis: punkt znajduje się w Świetlicy Środowiskowej "Pątnów"
  Czynny: od poniedziałku do piątku od 1600 do 1900
  Sprzęt: 3 komputery z systemem Windows
  Rozwiń / Zwiń PIAP 08 - MBP Filia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 14 - bezpłatny
  PIAP 08 Opis: punkt znajduje się w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
  Telefon: (063) 242 38 30
  Czynny: poniedziałek, środa, piątek 1030 - 1715, środa, piątek 1030 - 1715
  Sprzęt: 2 komputery z systemem Windows
  Rozwiń / Zwiń PIAP 09 - Obiekt Rekreacyjno-Sportowy "RONDO", Al. 1 Maja 1a - bezpłatny
  PIAP 09 Opis: punkt znajduje się w holu głównym hali "Rondo"
  Telefon: (063) 243 00 76
  Czynny: codziennie od 730 do 2200
  Sprzęt: 2 komputery z systemem Windows
  Rozwiń / Zwiń PIAP 10 - Centrum Informacji Turystycznej *** w Koninie, ul. Dworcowa 2 - bezpłatny
  PIAP 10 Opis: punkt znajduje się na ul. Dworcowej 2 (na wprost Hotelu Fugo oraz Klubu Hutnik)
  Telefon: (63) 246 32 48
  Czynny: od poniedziałku do piątku od 800 - 1600, w sezonie turystycznym (czerwiec-wrzesień) od poniedziałku do piątku od 900 - 1700, soboty 1000 - 1400
  Sprzęt: 1 komputer z systemem Windows oraz 1 infokiosk zewnętrzny zintegrowany z siecią Systemu Informacji Turystycznej Wielkopolski