Zgłoś brak telefonu lub Internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej, w ramach weryfikacji i aktualizacji posiadanych danych oraz walki z wykluczeniem cyfrowym, zwraca się do mieszkańców z apelem o wypełnienie ankiet zamieszczonych na stronie www.uke.gov.pl. Ankiety można pobrać także na stonie wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzedu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Uzyskane od Państwa zgłoszenia posłużą między innymi do wskazania miejsc, gdzie potrzebne jest nałożenie obowiązku zapewnienia usługi powszechnej w rozumieniu art. 81 Prawa telekomunikacyjnego. Obowiązek ten należy do operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, a w okresie od 8 maja 2006 r. do 8 maja 2011 r. jego realizacja należała do Telekomunikacji Polskiej S.A.

Informacje o obszarach, na których nie jest świadczona usługa telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego lub brakuje w miejscach publicznych hot-spotów z dostępem do Internetu świadczonym przez gminy/powiaty/województwa, a użytkownicy tam mieszkający wyrażają chęć korzystania z tych usług, prosimy przekazywać w jednej wybranej przez Państwa, spośród poniżej wskazanych, formie:

 1. dla tych z Państwa, którzy mają dostęp do Internetu - poprzez wypełnienie ankiet na stronie UKE:
 2. dla tych z Państwa, którzy nie mają dostępu do Internetu:
  • telefonicznie na numer infolinii Centrum Informacji Konsumenckiej tel. 801 900 853 - pracownik UKE przyjmujący Państwa zgłoszenie, w trakcie prowadzonej rozmowy wypełni we współpracy z Państwem odpowiednią ankietę,
  • listem tradycyjnym wypełnioną ankietę na adres:
   Urząd Komunikacji Elektronicznej
   ul. Kasprzaka 18/20
   01-211 Warszawa
   (z dopiskiem: Mapy popytu - zgłoszenia użytkowników)